עשיתם קורס הכשרת רכיבה? קבלו הנחה קבועה בביטוח החובה לאופנוע

עשיתם קורס הכשרת רכיבה? קבלו הנחה קבועה בביטוח החובה לאופנוע
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
המפקח על הביטוח מחייב את חברות הביטוח להוסיף משתנים חדשים לאיפיון מבוטחים באופן שיאפשר הוזלת ביטוח החובה למי שסיים בהצלחה קורס רכיבה. האם הוזלה לחלק מן המבוטחים תגרור התייקרות לאחרים?

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, אשר מפקחת בין השאר על שוק הביטוח בישראל ובכלל זה על ביטוח החובה, שלחה אתמול (ה') לכל חברות הביטוח הודעה לפיה הן נדרשות להוסיף מספר משתנים נוספים לצורך איפיון פרופיל המבוטח. משתנים כאלה יאפשרו להציע פוליסות מוזלות, אבל עלולים להעלות את גובה הפרמיות למבוטחים אחרים.

 

עשיתם קורס הכשרת רכיבה? קבלו הנחה קבועה בביטוח החובה לאופנוע

 

שני משתנים שעשויים להועיל לבעלי אופנועים הם השתתפות בקורס הדרכת רכיבה לפי מתווה שמגובש בימים אלה על-ידי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואולי גם שימוש מועט באופנוע – כלומר קילומטראז' שנתי נמוך.

במכתב, שנשלח אל כל חברות הביטוח שמבטחות ביטוחי רכב חובה, הן מתבקשות להחזיר לממונה את הערותיהן למתווה המוצע עד ל-22 ביוני, לקראת דיונים שייערכו איתן ב-28 ו-29 ביוני. לאחר שימוע זה יתקבלו הערות הציבור ולאחריהן הממונה יעביר נוסח סופי של התקנות החדשות לאישור הכנסת.

על המכתב שנשלח לחברות הביטוח חתום אוהד מעודי, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ונכתב בו שהרשות אימצה את ההמלצות של חברת 'מנברא', אשר מפעילה את מאגר המידע הסטטיסטי של תחום ביטוח החובה לרכב. 'מנברא' התבקשה על-ידי הממונה לבחון, בין השאר, את המשתנה "השתתפות בהכשרה מתקדמת לרוכבי אופנוע" והשפעתו על עלות הסיכון הביטוחי של אופנועים, ולהמליץ לרשות אם להוסיף את המשתנה הזה לרשימה הקיימת של משתנים, בהם גיל הרוכב, ותק רכיבה, הימצאות מערכת ABS, עבר ביטוחי וכיוצ"ב.

'מנברא' ביצעה בדיקה מול הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ובדקה איתה את קורס הפיילוט להדרכה מתקדמת שהרשות יזמה ומבצעת בשנה האחרונה, אשר מתמקד בהדגשת תפיסת הסיכון בקרב רוכבי אופנועים. אנשי מנברא מצטטים את עמדת הרלב"ד לפיה "הבסיס לתפיסת הסיכון (אצל רוכב האופנוע – א.מ.) הינו הימנעות הנהג מכניסה למצבי סיכון בנהיגה (להבדיל ממיומנויות התמודדות של הנהג במצבי סיכון). מחקרים מהעולם הוכיחו כי לתפיסת הסיכון השפעה חיובית על צמצום מעורבות נהגים ככלל בתאונות דרכים, וכן באופן ממוקד ביחס לרוכבי אופנועים".

 

עשיתם קורס הכשרת רכיבה? קבלו הנחה קבועה בביטוח החובה לאופנוע

 

בדו"ח שהעבירו אנשי 'מנברא' לממונה הם טוענים שמחקרים שפורסמו בעולם מציגים עדות סטטיסטית לכך שרוכבי אופנועים שהשתתפו בקורס הכשרה מתקדם לרכיבת אופנוע היו מעורבים פחות בתאונות דרכים, ובהתאם לכך עלות התביעות שלהם נמוכה יותר. קורסים אלה, כך הם מסיקים, "הביאו לשיפור בהתנהגות הרכיבה בכביש (מהירות ומיקום בנתיב) בכדי להימנע מסיכון, להפחתה משמעותית של תאונות של נהגים צעירים (גילאי 16-18), לשיפור יכולת הרכיבה של רוכבים חדשים בעקבות אימון בסימולטור", ובאופן כללי "הצלחה בקורס מקטינה את המעורבות בתאונת דרכים בשנה שלאחר המבחן".

 

עשיתם קורס הכשרת רכיבה? קבלו הנחה קבועה בביטוח החובה לאופנוע

 

עם זאת, אנשי מנברא לא קובעים בשלב זה ערך מספרי להפחתת הסיכון כלומר שהם לא מציינים אם משתנה זה צריך להוזיל את הפרמיה ב-1% או ב-10%, לדוגמא. תחת זאת הם כותבים ש"כדי להעריך את השפעת ההשתתפות בהכשרה מתקדמת לרוכבי אופנועים על תעריף ביטוח רכב חובה בישראל יש צורך לאסוף נתונים בישראל לאורך תקופת זמן מספיקה. עם זאת, בהתבסס על המחקרים מחו"ל, ניתן להניח שלהכשרות הללו תהיה השפעה ותביא להפחתת הסיכון לתאונות".

בדוח שלהם מציינים אנשי 'מנברא' שהרלב"ד מתככננת להציג "תו תקן" להכשרות רכיבה מתקדמות אשר יפעלו בשוק במתווה שיאושר על ידה "בהתאם לתוכניות מקבילות שמופעלות בעולם".

בשורה תחתונה, בעקבות הבחינה של מנברא הם ממליצים להוסיף את המשתנה "השתתפות בהכשרה מתקדמת" לרשימת המשתנים והקטגוריות שמשפיעים על עלות הסיכון בענף ביטוח רכב חובה לאופנועים שבהם יהיו רשאיות חברות הביטוח להשתמש לצורך תמחור דמי ביטוח רכב חובה לאופנועים.

 

עשיתם קורס הכשרת רכיבה? קבלו הנחה קבועה בביטוח החובה לאופנוע

 

נסועה ומערכות סיוע לנהג

באופן כללי, לכל סוגי כלי הרכב ולאו דווקא לאופנועים, הממונה על שוק הביטוח ממליץ להוסיף שני משתנים נוספים שיאפשרו הפחתה של דמי הביטוח: היקף נסועה שנתי נמוך ומערכות סיוע לנהג (שאותן מכנה הממונה "מערכות בטיחות מתערבות") – ובפרט מערכת בלימה אוטונומית ומערכת שמירת נתיב אקטיבית.

בעוד שמערכות סיוע כאלה עדיין לא רלבנטיות לאופנועים, היקף הנסועה השנתי בוודאי משפיע על רמת הסיכון לה נחשף רוכב אופנוע: מי שרוכב יותר חשוף לסיכון רב יותר. עם זאת, לאורך שנים נטען כנגד בעלי האופנועים שביטוח החובה בתחום הזה ממילא "מסובסד", ולכן לא ברור עדיין אם הממונה מעוניין, או יהיה מסוגל, להוסיף גם את המשתנה הזה לפוליסה התקנית.

 

עשיתם קורס הכשרת רכיבה? קבלו הנחה קבועה בביטוח החובה לאופנוע

 

חשש משמעותי יותר הוא שמבחינת ענף האופנועים ורוכבי האופנועים מדובר ב"משחק סכום אפס": אם חלק מן הפוליסות יוזלו – חלק אחר יתייקר. מצד שני, כפי שנכתב על-ידי הממונה על הביטוח: "ככל שחברות הביטוח יכולות לאפיין את הסיכון של המבוטח באופן מדויק יותר, כך באפשרותן לקבוע עבורו דמי ביטוח מתאימים יותר, בהתאם לסיכון הייחודי לו. תמחור מדויק מפחית אי ודאות בקרב חברות הביטוח (כך החברה יכולה לדעת איזה נהג הוא נהג פחות מסוכן), ומפחית סבסוד בין מבוטחים".

טיוטת התקנות החדשות תפורסם להערות הציבור לתקופה של 21 יום, ולאחריה, כאמור, תועבר לאישור הכנסת.

 

לקריאה נוספת:

משרד האוצר מתכנן להעלות את המיסוי על דו-גלגלי

 

העסקים של THEDOO

חדש באתר

גלילה לראש העמוד